اعلام نتایج مرحله مقدماتی آکادمی معین راهبر

شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی آکادمی استعدادیابی خواننده بش | معین راهبر | می توانند جهت مشاهده نتایج مرحله مقدماتی و راه یافتگان به مرحله بعد به دو روش اقدام نمایید ۱: ارسال کد ملی و یا شماره پیگیری خود…